SEMINARAI

Teoriniai seminarai – tiek realūs, tiek skaitmeniniai susitikimai, skirti sudėtingams jojimo teorijos klausimams narplioti. Visi gerai žinome, kad teorija ir realybė dažnai prasilenkia. Pirmiausia todėl, kad nei vienas žirgas ar raitelis nėra idealūs, o tobulybės galime tik siekti, o ne pasiekti. Visgi aiškiai suvokiami tikslai neleidžia mums nuklysti nuo teisingo kelio ir užstrigti klystkeliuose. 

Klasikinės jojimo teorijos principai įtvirtinti dar prieš mūsų erą ir beveik nėra pasikeitę iki mūsų dienų. Anomet žirgai naudoti karybai, todėl turėjo būti lengvai valdomi, patikimi, geranoriški, ištvermingi, sveiki ir tarnauti žmogui ilgus metus. Kažin ar ne to paties tikimės ir šiandien? Kiekvieno sąmoningo raitelio pareiga – išmanyti pagrindinius jojimo biomechaninius ir psichologinius principus tam, kad kasdien netektų naujai išradinėti dviračio.

Reguliarius teorinius seminarus rengiu savarankiškai, tačiau galiu surengti paskaitą ir asmeniškai jums aktualiais klausimais arba praplėsti akiratį kitų sričių profesionalams įvairių mokymų metu.

Kaina derinama individualiai + kelionės išlaidos. Seminarų, kuriuos veda užsienio treneriai, kaina nustatoma pagal  jų įkainius.